Guest Book

הידד למירי קרימלובסקי אוצרת התערוכה של דומי רייטר סופר. מבקרת האומנות זו הביאה לקהל הישראלי תערוכה ראויה לשמה. פשוט להתפעל מהצבעים המרהבים והטכניקה רבת עוצמה. לצערי תערוכה כזו לא רואים בעידן שלנו. , הרבה ברכות מירי יונתן כרמי. 29.12.2011

אני מסכימה שמירי קרימלובסקי האוצרת הביאה לקהל הרחב תערוכה בעלת עוצמה בדרגה אוניברסלית שקשה לראות דוגמתה היום בגלריות. ברצוני להלל ולשבח את מירי מבקרת אומנות מעולה ואמינה לתת לנו את התענוג הגדול לראות את תערוכתו הנפלאה של דומי רייטר סופר. הרבה ברכות ציפי ריימן. 29.12.2011

happened to visit Tel Aviv and saw Domy Reiter Soffer's exhibition. It was indeed a wonderful experience, full of incredible energy and colour the kind that makes one's heart fill with joy Arthur. 29.12.2011

המעניין ביותר בציורים האלה היא לא רק הטכניקה אלא הקומפוזיציה המעניינת שמושכת את עינינו לממדים וספקטרום רחב ומגוון ,הצבעים הנועזים נותנים את עומק הרגשות ויופי הנדיר שיש בארצנו. לדעתי לא ראינו מחווה לבריאה כזו. בהצלחה בתקוה שנראה עוד יצירות נפלאות ממך. יונתן בר ישי. 29.12.2011

ברכות לצייר וברכות לynet שהביאו לנו הזדמנות לצפות בציורים נפלאים אלו. אפשר לומר שזו חויה בלתי שגרתית היום לראות אומנות בעלת עושר ויופי מיוחד במינו. ברכותי לצייר ול - ynet אלדד מלדון. 29.12.2011

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21

Post new message

Post MessageReset
to the top